مجرمان ایمیلهایی حاوی تروجان ارسال می‌کنند که توسط آن به اطلاعات ذخیره شده در کامپیوتر شما دسترسی می بابند.

  کارشناسان امنیتی جی دیتا به کاربران در زمینه دریافت هر نوع ایمیلی که محتوای آن شامل فاکتور باشد، حتی اگر به نظر از منبع مطمئن باشد،‌هشدار داده اند.

کلاهبرداران ایمیلی با عنوان فاکتور ارسال می‌کنند و زمانی که کاربر آن را باز می‌کند “تروجان” در کامپیوتر قربانی نفوذ خواهد کرد و پس از آن به راحتی به اطلاعات ذخیره شده دسترسی پیدا می‌کند.

  کلاهبرداران با استفاده از این شیوه ابتدا اطلاعات بانکداری اینترنتی کاربر را سرقت می‌کنند.

  افرادی که خود اشتغال یا دارای شغل آزاد می‌باشند یا کارگر قراردایی هستند در اینجا بسیار آسیب پذیر خواهند بود چرا که ممکن است این قشر به صورت منظم فاکتورهایی را از منابع مختلف دریافت کنند و زمانی که کلاهبرداران ایمیل فاکتور را ارسال کنند، این کاربران دچار اشتباه شوند!

  ایمیل ارسال شده در نگاه اول ممکن است شبیه ایمیلی باشد که از منبع معتبری ارسال شده است چرا که کلاهبرداران اغلب از آدرس ایمیلی که شبیه آدرس ایمیل فروشنده معتبر، همکار یا دوست شما باشد تقلید می‌کنند و محتوای آن به گونه ای تنظیم می‌شود که گیرنده فکر می‌کند ایمیل اصلی است.

  فاکتور پیوست شده نیز دقیقا شبیه فاکتورهای استاندارد می‌باشد، برای مشاهده فاکتور نیاز به فعال سازی”ماکرو” است که مجموعه ای از دستورالعمل های از پیش برنامه ریزی برای یک کامپیوتر می‌باشد. این ماکرو تروجان را نصب می‌کند. این تروجان باعث آلوده شدن کل شبکه کامپیوتری می‌شود و پس از آن اطلاعات بانکداری اینترنتی شما و سایر اطلاعات مالی را سرقت کرده و بدین طریق کلاهبرداران حساب بانکی شما را خالی می‌کنند.

نکاتی که با توجه به آن می‌توانید از آلوده شدن به این نوع تروجان جلوگیری کنید:

-اطمینان حاصل کنید که آنتی ویروس روی سیستم شما نصب بوده و به روز رسانی می‌شود.

-از داشتن firewall قدرتمند اطمینان حاصل نمایید.

-مواظب فاکتور‌های غیرمنتظره یا درخواست پرداخت غیر معمول باشید.

-از فعال سازی ماکرو اجتناب کنید.

-اگر به ایمیلی مشکوک هستید، به آن پاسخ ندهید ولی در عوض با شماره تلفن نوشته شده بر روی آن تماس بگیرید تا اطمینان حاصل کنید که درست است.

-یک کامپیوتر، تنها به کارهای بانکی خود اختصاص دهید و تنها از طریق آن کارهای بانکی خود را انجام دهید.