همکاران محترم

جناب آقای فرزان امینی

جناب آقای رضا فرزاد میرزایی

جناب آقای کاظم زاهدی فر

جناب آقای وحیدرضا غلامرضایی

 

بانهایت تاسف در گذشت خویشاوند گرامیتان را تسلیت عرض نموده واز خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت وغفران وبرای شما طول عمر مسئلت داریم.

روابط عمومی پتاس