مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از واحد پتاس خوروبیابانک بازدید به عمل آوردند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی واحد پتاس خور، مهندس جعفری روز چهارشنبه از سایت معدنی پتاس بازدید نمودند.

وی در ادامه با حضور در کارخانه تولید پتاس، از فرایند تولید پتاس بازدید نموده و از نزدیک، مشکلات پیش رو را مشاهده نمودند.

تصاویر در ادامه مطلب