به گزارش روابط عمومی واحد پتاس دوره تخصصی نگهداری و تعمیرات (نت) روز چهارشنبه 1394/06/25 برای تعدادی از همکاران در محل سالن کنفرانس ساختمان اداری کارخانه برگزار گردید. آقای دکتر رفیعیان ؛عضو هیئت علمی دانشگاه یزد؛ مدرس این دوره 6 ساعته ضمن بررسی ضرورت پیاده سازی سیستم های پایش وضعیت تجهیزات در تمام سطوح صنایع که منتج به افزایش بهره وری و کاهش چشمگیر هزینه های تولید میگردد، مدرن ترین متدهای روز دنیا در زمینه پایش وضعیت را برای حضار بیان نمودند.