به گزارش روابط عمومی مجتمع پتاس، طی روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری (19و94/08/20) دوره آموزشی آشنایی با تجهیزات حفاظت فردی (Personal Protection Equipment) در محل سالن کنفرانس ساختمان اداری سایت صنعتی مجتمع برگزار گردید. در این دوره دو روزه، شرکت کنندگان با مهمترین مؤلفه های انتخاب و استفاده از تجهیزات حفاظت فردی که تأثیرگذاری مستقیم بر روی سلامت بدن دارد آشنا شدند.