مجتمع پتاس خوروبیابانک یکی از طرح­های عمرانی ملی وابسته به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) می­باشد که شرکت ایمپاسکو به عنوان یکی از شرکت­های اصلی زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) به شمار می­ رود. مجتمع پتاس یک مجموعه صددرصد دولتی و وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران می­ باشد.

طرح اکتشاف و تجهیز ذخائر پتاس نتیجه پی جوئی سراسری پتاس طی سال های 1368 تا 1378 می­باشد و عملیات اجرائی آن هم­زمان با پایان عملیات اکتشاف از سال 1379 آغاز شده است. پس از تکمیل زیرساخت های اصلی طرح شامل ساخت استخرهای تبخیر خورشیدی، توسعه کانال­ها و شبکه جمع­آوری و انتقال شورابه و احداث کارخانه فرآوری پتاس در سال 1386، فاز اول طرح تکمیل گردید و مجموعه به واحد پتاس خور تغییر نام داد. در سال 1394 با افتتاح و راه اندازی کارخانه فرآوری پتاس به دست ریاست محترم هیأت عامل سازمان ایمیدرو ؛جناب آقای دکتر کرباسیان؛ مجموعه وارد فاز بهره برداری گردید و متعاقباً با تصویب هیأت مدیره محترم ایمپاسکو، به مجتمع پتاس خوروبیابانک تبدیل وضعیت گردید.