با توجه به اهمیت حفظ محیط زیست کویر، لزوم رعایت حقوق مشتریان و حفظ ایمنی محیط­های کاری، مدیریت و کارکنان مجتمع پتاس خوروبیابانک در راستای اهداف و سیاست­های کلان شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران همواره متعهد به رعایت الزامات قانونی بوده و انجام کلیه الزامات مرتبط با ایمنی و بهداشت شغلی، زیست محیطی و همچنین تولید محصول با کیفیت و توجه به رضایت مشتریان و سایر طرف­های ذینفع را سرلوحه فعالیت های خود قرار داده و در این راستا بکارگیری سیستم مدیریت یکپارچه IMS را به منظور تحقق اهداف زیر برگزیده است:

  • بهبود مستمر کیفیت محصولات

  • افزایش حجم تولید محصولات

  • ایجاد تنوع در محصولات تولیدی

  • پیشگیری از آلودگی­های زیست محیطی

  • کاهش حوادث و بیماری­های شغلی

  • کاهش مصرف انرژی