ایستگاه

شورابه که در حکم ماده معدنی در معدن پتاس می باشد، از پلایا استخراج می شود که جهت جمع آوری آن کانال هایی با عمق 4 تا 6 متر به متراژ 45 کیلومتر و همچنین چاه هایی با عمق های مختلف حفر گردیده است. جهت انتقال و بهره برداری شورابه ایستگاه های پمپاژ اصلی و 4 ایستگاه پمپاژ فرعی در پلایا احداث گردیده است که مختصر توضیحی در ادامه داده شده است .

ایستگاه اصلی

این ایستگاه به فاصله تقریبی 13 کیلومتری از کارخانه قرار دارد که متشکل از 8 دستگاه الکترو پمپ سانتریفوژ با دبی m3/h 700  در دو خط 100 و 200 نصب شده است و علاوه بر این ، تجهیزات دیگری از قبیل  الکتروپمپ های روانکاری ، سرچ تانکها, شیر آلات (پروانه ای، برقی، یکطرفه و ...)، مخازن، کمپرسورها، ترانس های برق، جرثقیل و ... نیز موجود است ایستگاه اصلی شورابه انتقالی از ایستگاه M1 که در ایستگاه اصلی جمع آوری شده را از طریق دو خط لولهGRP700  به سمت حوضچه آرامش و نهایتا به حوضچه های تبخیری کارخانه منتقل می کند.

 

ایستگاه M1

 m1

این ایستگاه همانند ایستگاه اصلی از مهمترین ایستگاه های معدن پلایا به شمار می رود که در فاصله تقریبی 1150 متری از ایستگاه اصلی قرار دارد و متشکل از 4 دستگاه الکترو پمپ عمودی می باشد که برروی شاسی فلزی حوضچه سنگی نصب گردیده است . علاوه بر این الکتروپمپ ها تجهیزات دیگری از قبیل شیر آلات ، سیستم التراسونیک ، تابلو های برق و الکترو پمپ سیرکوله و... نیز وجود دارد . انتقال شورابه موجود در حوضچه این ایستگاه توسط دو خط لوله پلی اتیلن به حوضچه ایستگاه اصلی صورت می گیرد.

 

ایستگاه های پمپاژ فرعی

m6

 

ایستگاه های  M2 ، M3 و M6 با ابعاد کوچکتر و تجهیزات کمتر جهت انتقال شورابه کانال ها به ایستگاه M1 احداث گردیده است. شورابه از ایستگاه M6 و M2 به صورت کانال مشترک و از ایستگاه M3 به صورت کانال مجزا  به ایستگاه M1 منتقل می گردد.

لازم به ذکر می باشد که توقف هر یک از ایستگاه های فوق منجر به توقف ایستگاه دیگر می شود.