لودر

این واحد در هر زمان بنا به نیاز، ماشین آلات سنگین (لودر-کامیون- بلدوزر- بیل مکانیکی- گریدر و ...) را جهت عملیات و فرآیندهای مربوطه در اکتشاف و استخراج، حمل و نقل مواد اولیه و محصولات و .... را سازماندهی می نماید. در اینجا به مختصری از اهم فعالیت های این بخش اشاره  می نماییم:

اولین وظیفه بخش ماشین آلات جمع آوری نمک از سطح استخرها می باشد. این عملیات شامل ریپرزنی و بارگیری نمک توسط بلدوزر (D6 و D8) و لودر و حمل توسط کامیون به محل دپو می باشد. عملیات برداشت کارنالیت شامل جمع آوری، بارگیری و حمل کارنالیت توسط بلدوزر (D6 و D8)، بیل مکانیکی، لودر و  کامیون به کارخانه می باشد.

پس از برداشت نمک و کارنالیت و تخلیه آب استخر ، جهت آبگیری  مجدد آن لازم به تسطیح نمک کف استخرها می باشد که توسط بلدوزر (D6 و D8)، گریدر و غلطک انجام می گیرد. تسطیح جاده های دسترسی مجتمع پتاس توسط گریدر و تراکتور لندلولر انجام می گیرد.

دریچه و کانال های ورودی و خروجی استخرها پس از گذشت مدتی به دلیل رسوب نمک نیاز به لایروبی دارند که این عملیات توسط بیل مکانیکی انجام می شود.

خوراک دهی کارخانه و کیسه زنی توسط لودر، تراکتور یا بیل مکانیکی و جابجایی جامبوبگ های پتاس از کیسه زنی به انبار محصول توسط بابکت و بارگیری محصول جهت فروش توسط بیل مکانیکی و لیفتراک انجام می شود .

یکی از وظایف مهم این بخش حفاری مغزه گیری جهت تعیین ضخامت پوسته نمکی معدن، حفاری Core Washing با قطر 90 میلیمتر جهت تست دانسیته و ارتفاع سطح شورابه و حفاری چاه با قطر 30 سانتی متر جهت پمپاژ شورابه توسط پمپ می باشد .جهت تامین شورابه در پلایا نیاز به حفر کانال و پس از آن به دلیل رسوب نمک نیاز به لایروبی می باشد که این عملیات توسط بیل مکانیکی انجام می شود.

 بدلیل پهنه وسیع پلایا و جهت اکتشاف و دسترسی به نقاط مختلف آن نیاز به ایجاد جاده می باشد و با توجه به وجود شورابه موجود در پوسته نمکی ، در طول زمان ،سطح جاده ناصاف شده و نیاز به تسطیح مجدد آن می باشد که این عملیات توسط بلدوزر (D6 و D8) و گریدر انجام می شود.