نمک

نمک صنعتی از محصولات جانبی مجتمع پتاس می باشد که به دو صورت زیر تولید می گردد:


1- نمک دریایی با خلوص 94% به مقدار تولید 1.5 میلیون تن در سال

2- نمک خوراکی با خلوص بیش از 99% به مقدار 1.5 میلیون تن در سال

بیش از 14000 نوع مصرف برای نمک وجود دارد. از نمک بطور مستقیم و غیرمستقیم در موارد بیشماری استفاده می شود ولی بطور کلی به دو صورت صنعتی و خوراکی (نمک طعام) مورد استفاده قرار میگیرد .

نمک صنعتی دارای مصارف زیادی می باشد از جمله در صنایع پتروشیمی ( تولید گاز کلر، هیدروکسید سدیم) ، متالوژی و فرآیند استحصال مواد معدنی ، دباغی ها ، صنایع  نساجی ،  صنایع کاغذسازی ، صنایع داروسازی ، صنایع غذایی ، صنایع لاستیک سازی ، تصفیه آب ، خوراک دام ،  صابون سازی و پودرهای شستشو  ، عملیات حفاری چاههای نفت و گاز

 :آمار مصرف نمک طعام (خوراکی) برای هر نفر در سال 
North America (7.5-10) Kg/Heat
South America (7.5-10) Kg/Heat
West Europe Spain (5.3-6.6) Kg/Heat
UK (4-6.7) Kg/Heat
Italy (7.9) Kg/Heat
France 6.4 Kg/Heat
Asia: China 10 Kg/Heat
Japan 11 Kg/Heat
other 7.5 Kg/Heat