دفتر مرکزی : تهران - خیابان دکتر شریعتی - نرسیده به میدان قدس - کوچه ماهروزاده پلاک 8 - کد پستی 1934615173

تلفن 02122720306 :
فکس
: 02122720305
  مجتمع پتاس خور :
ا صفهان - شهر خور - بلوار آیت الله فاطمی - ساختمان مجتمع پتاس خور

   تلفن : 031-46323334-5
فکس
031-46322993

روابط عمومی :101-03146323335  - 09133233680

فروش : 500 - 03146323334  -  09132231442Email : Info@iranpotash.com