اطلاعیه ورزشی


همکاران محترم جهت ثبت نام در مسابقات شطرنج جام شهدای گمنام تا روز سه شنبه مورخ 9/10/93 با آقای محمود دهباشی تماس حاصل نمایند.

شورای فرهنگی ورزشی واحد پتاس