واحد پتاس خور  ضایعه درگذشت مرحوم رمضانعلی رحیمی را به خانواده و بازماندگان آن مرحوم به ویژه  همکاران محترم آقایان بمانعلی طاهری و علیرضا ایزدی  تسلیت عرض نموده و برای آنان صبر و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نماید.