همکار ان محترم

جناب آقای محسن غلامرضایی

سرکار خانم غلامرضایی 

درگذشت پدر گرامی تان را  تسلیت عرض نموده و برای شما و خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز در گذشته غفران و رحمت واسعه الهی را خواستاریم

روابط عمومی پتاس