گزارش تصویری بازدید جناب آقای مهندسی جعفری مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران از مجتمع پتاس خور

پتاسپتاسپتاسپتاسپتاس