آبشار پتاسآبشار پتاسآبشار پتاسجاذبه گردشگری

اطلاعات کامل تر در کانال تلگرام به آدرس https://telegram.me/iranpotash مراجعه نمایید.

IranPotash@

آبشار نمکی واحد پتاس خور

بزرگترین آبشار نمکی